Renovatie


Als gebouwen er eenmaal staan, moeten zij ook goed worden onderhouden. Slecht of matig onderhoud betekent immers dat uw kostbare bezit inboet aan leefbaarheid, representativiteit en dus aan waarde. Daarnaast ontstaat er in de loop der tijden altijd behoefte aan aanpassing aan veranderende wooneisen en -omstandigheden. Uiteraard speelt de visie van Andre Koster Bouw hierop in, op het vlak van renovatie en onderhoud.

Omgaan met bewoners

Belangrijk bij renovatie en onderhoud van woningen is dat de bewoners vaak – geheel of gedeeltelijk – in de woning blijven. Dit vereist een vlotte aanpak die in één keer goed is en zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Natuurlijk delen wij ook graag onze ruime ervaring met bewonersbegeleiding, waardoor wij goed in staat zijn om op verschillende individuele wensen in te spelen.